<$BlogRSDURL$>

2004-05-22

Den store fætter/kusinefest fortsætter i Madrid, hvor Europas kongelige møder op. Her bliver der bl.a. læst op fra Tobits bog - en bog, der regnes som "apokryf" her i landet.

Passagen, der læses op for brudeparret er kapitel 4, vers 12: "Vogt dig, min dreng, for al utugt. Gift dig frem for alt med en kvinde af dine fædres slægt; gift dig ikke med en fremmed kvinde, en som ikke er af dine fædres stamme. For vi er sønner af profeter, ja, i sandhed sønner af profeter!".

Det er godt min dreng. Gift dig med en kvinde fra din egen stamme og lad os få nogle flere fætter/kusinefester.

Comments: Send en kommentar


Links to this post:

Opret et link

This page is powered by Blogger. Isn't yours?