<$BlogRSDURL$>

2008-03-03

Mohammed and his Life, by George Bush
This is a rather old story, actually it goes back to 1831. From USINFO:

The December 13, 2004, issue of the London-based, pan-Arab newspaper Al Hayat contains an article stating that Cairo’s Al-Azhar Islamic Academy wishes to ban a book critical of Islam authored by the alleged grandfather of President George W. Bush, who was also named George Bush.

Reuters carried a story on the controversy on December 13, 2004, describing the book’s author as an ancestor of the current president.

Mohammed and his Life, by George Bush

Reverend George Bush published his "Life of Mohammed" in 1831, and as could be expected, the good reverend did not mollycoddle the "impostor" Mohammed: "All therefore that can now be expected is such a selection and arrangement and investment of the leading particulars of the Impostor's history [. . .]"

Once he got warmed up he started quoting the apocalyptic prophecies - first there was the little horn from Daniel:

"The result, therefore, of the whole inquiry must be, that by the little horn, described in this chapter of Daniel, is symbolized the spiritual kingdom of Mohammedanism."


The locusts from St. John's Revelation was another symbol of the "Saracens":

"In the Revelation of John, this deficiency is supplied ; and we are furnished with two distinct and accurate paintings, both of the Saracenic locusts under their exterminating leader, and of the Euphratean horsemen of the four Turkish Sultanies.


[. . .]

And there came out of the pit locusts upon the earth. Arabia has long been noted for giving birth to prodigious swarms of locusts, which often overspread and lay waste the neighbouring countries ; and it is remarkable, that in a genuine Arabian romance, the locust is introduced as the national emblem of the Ishmaelites. The symbol, therefore, of the locusts issuing out of the smoke strikingly represents the armies of the Saracens, the martial followers of the prophet, first engendered, as it were, amid the fumes of his religion, and then marching forth, at his command, to conquer and to proselyte the world."


The original 1831 edition can be read online or downloaded from The Internet Archive: Life of Mohammed. The book doesn't contain any images, but a later reprint from 1900 with a frontispiece can be downloaded from Muhammadanism.

The book was recently reprinted at least twice, so George Bush is now the cause of at least three Mohammed cartoons. In case you're wondering, the Rev. George Bush, A.M. was the cousin of Obadiah Bush, who was the great-great-great grandfather of president George W. Bush.


Added: If you're wondering why I'm suddenly so interested in a book from 1831, it's because of the latest output from the rumor mill - Christian and Muslim leaders unite against anti-Muslim cartoons:

In our research we discovered that the first one who intentionally published a picture demeaning the Prophet Mohammad (pbuh) was one of the forefathers of the current US President, George W. Bush. That was in his book titled “Life of Mohammad,” published in 1831 in which he called for “destroying the empire of Islam to establish the Empire of God represented in a Jewish state exclusive for Jews in Palestine”. The book made dangerous accusations against the Prophet (pbuh) and set the tone for a new ideology geared to stir conflict between religions. It is the same ideology of the current President Bush who during his recent visit to Israel voiced support for the Jewish state.


As already stated, the Reverend Bush was not a forefather of the Current president of U.S. of A., and the 1831 edition does not contain any illustrations at all. Once again precious hours of my life has been spent on chasing another Islamic wild goose.

However, the reprint from 1900 does contain a portrait of Mohammed, although it could hardly be considered "demeaning".

Mohammed and his Life, by George Bush

Comments:
This is fascinating! I wonder if Dubya's read this.

absurd thought -
God of the Universe says
socialism is great

but if that's what you believe
Sharia will destroy it


absurd thought -
God of the Universe says
rely on immigrant votes

they will surely out breed you
and make your grandchildren slaves


absurd thought -
God of the Universe says
don't speak the painful truth

the Left must see the facts
despite the Right seeing first

.
All real freedom starts with freedom of speech. If there is no freedom of speech, then there can be no real freedom.
.
Philosophy of Liberty Cartoon
.
Help Halt Terrorism Today!
.
USpace

:)
.
 
vad Jesus sa om Satans barn och Satan:

((vad menar Jesus med de sjuka, de onda och de som ljuger och Satans barn???))
Joh 8:44: ”Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”Judarnas förföljelser av de första kristna omtalas mycket ofta i Nya Testamentet, främst i Apostlagärningarna och i flera av aposteln Paulus brev. Ideligen omtalas i Apostlagärningarna hur judarna försökte döda den till Jesu lära omvände juden Saulus, senare kallad Paulus, varför han såg sig nödd att söka sig till hedningarna (Apsg 18:6). I Första Thessalonikerbrevet Andra kapitlet, 15:e versen säger Paulus:
"Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." Och i Titusbrevet Första kapitlet, verserna 10-14 heter det: "Det finns särskilt bland de omskurna (d v s judarna) många som inte vet sin plats, pratmakare som förvrider huvudet på andra. Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp på hela familjer genom att för snöd vinnings skull sprida otillåtna läror.
Så här står det i Matteusevangeliet, 27:e kapitlet, verserna 22 till 25 - och jag citerar:
"Då frågade Pilatus dem: - Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias? De judiska översteprästerna och de äldste svarade alla: - Låt korsfästa honom. Men Pilatus frågade: - Vad ont har han då gjort? Då skriade hela den judiska folkförsamlingen ännu ivrigare: - Låt korsfästa honom. När Pilatus såg att han ingenting kunde uträtta, utan att larmet blev ännu starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade:
- Jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva bära ansvaret för detta. Och allt folket svarade och sade: Hans blod kommer över oss och över våra efterkommande."
Alltså, enligt kristendomens heligaste text, evangeliet, var det de styrande judarna och det judiska folket som krävde att Jesus skulle dödas genom korsfästelse och att judarna själva tog på sig ansvaret för hans död också för sina efterkommande. Det är här som den kristna så kallade judefientligheten har sitt upphov!
De tål inte att höra sanningen, när den går dem emot. Åtminstone Krister Stendahl, såsom varande biskop, borde veta vad Jesus säger till judarna i Johannesevangeliet, 8 kapitlet, vers 44:
"Ni har djävulen till eder fader och vad eder fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och i sanning står han icke, ty sanning finns icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader."
 
Send en kommentar


This page is powered by Blogger. Isn't yours?