<$BlogRSDURL$>

2004-11-29

(D.R.): Imam Fatih Alev udtaler: "Muslimer vil i stigende grad begynde at agere som andre samfundsborgere og anlægge sager mod folk, der nedgør islam eller krænker muslimers omdømme".

Integrationsminister Bertel Haarder hilser retssager velkommen: "Men de skal være forberedt på at tabe, og så håber jeg, at alle forstår, at vores ytringsfrihed tillader kritik af religioner".

Det bliver spændende, om Haarder får ret. Hvor sørgeligt den end lyder, har vi faktisk stadig blasfemi-love i Danmark, Straffeloven § 140: "Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med fængsel indtil 4 måneder eller under formildende omstændigheder med bøde".

Comments: Send en kommentar


Links to this post:

Opret et link

This page is powered by Blogger. Isn't yours?