<$BlogRSDURL$>

2004-09-03

Jeg har arvet en skudsmålsbog. En sådan bog skulle et "tyende" have for at få arbejde .

Skudsmålsbogen starter med at oplyse om tyendets fødsel, dåb og konfirmation - hvis man ikke var konfirmeret (fx fordi man var dumpet), kunne man altså ikke få arbejde. (Se evt. konfirmationens historie).

Bogen var således en slags karakterbog, og hvis der kom til at stå noget ufordelagtigt i den, kunne man ikke bare rive siderne ud. Dels var siderne bundet sammen med en forseglet snor (se evt. billede af en skudsmålsbog) og dels var der ifølge Lovbestemmelserne om Skudsmålsbøger strenge straffe: "Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gør Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rdl. eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage".

"Min" skudsmålsbog er udfyldt af Københavns Politi, men på landet var det sognepræsten, der stod for denne opgave - det var jo ham, der lige havde konfirmeret eleverne.

Skudmålsbøgerne blev først afskaffet i 1921.

Comments: Send en kommentar


Links to this post:

Opret et link

This page is powered by Blogger. Isn't yours?